סניף קינג ג’ורג’

תל אביב

03-7570317

קינג ג’ורג 41 תל אביב