חברי מועדון נהנים ממבצעים והטבות - התחברות/הצטרפות

    תקנון מועדון הלקוחות של Havaianas

תקנון מועדון הלקוחות של Havaianas

מועדון הלקוחות   Havaianas  (להלן “המועדון”) מנוהל ע”י חברת דיפרנט נעליים בע”מ (להלן “החברה”)

1. כל אדם רשאי להגיש בקשה להצטרף למועדון הלקוחות של Havaianas ( להלן :”המועדון” )על ידי מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי ( להלן :”הטופס”)וציון מלא ונכון של כל פרטיו האישיים כמפורט בטופס.

2.  קבלה למועדון והמשך החברות בו מותנית במילוי מלא ונכון של הטופס ,בעמידה בכל תנאי התקנון ,והיא כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של Havaianas.החברה רשאית לשנות את מחיר דמי החבר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

ההצטרפות הינה ללא עלות!

3. כל חבר במועדון יהיה זכאי ליהנות מההטבות המוענקות לחברי המועדון. המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה וכפוף להצגת ת.ז .של בעל המועדון.

4. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן .הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש שלה.

5.  חבר מועדון יזכה להטבות הבאות:

   5.1 . צבירה קבועה של נקודות מועדון בשווי של 5% מערך הפריטים שנקנו בחנות:

           החברה רשאית לפי שיקול דעתה להוציא מוצרים מצבירת נקודות.

           במידה ויוחזר כסף בפועל לחבר מועדון יקוזזו הנקודות שנצטברו.

           בעת קבלת זיכוי של הרשת על נעל שהוחזרה ,ינוכו הנקודות שנצברו בגין הקנייה.

           לא ניתן לממש נקודות בעת קניית פריט שקיימת לגביו הנחה. 

הנקודות נשמרות למשך שנה בלבד מיום הצבירה.

5.2.  מימוש הנקודות – שווי נקודה למימוש = 1₪

מימוש הנקודות יתאפשר החל מהרכישה הבאה. לא ניתן לממש נקודות באותה עסקה בה הן נצברו.          

מימוש הנקודות עד 50% מגובה העסקה.

           לא ניתן לממש את הנקודות בקניית פריט שקיימת לגביו הנחה גבוהה.

           בעת מבצעים רשתיים לא ניתן יהיה לממש נקודות ו/או הטבת יום הולדת ו/או כל הטבת מועדון אחרת במקביל למבצע.

           במידה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית הרשת לדרוש מהלקוח החזר כספי של 1 ₪ לנקודה על מנת לכסות את הגרעון.

           המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים ייחודיים ומוגבלים בזמן למימוש או צבירה של נקודות.

     5.3. הטבת יום הולדת – 20% הנחה בחודש יום ההולדת המעודכן במועדון, ללא כפל מבצעים!

ההטבה כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של Havaianas.

     5.4. לא ניתן לממש עבור אותו פריט יותר מהטבת מועדון אחת.

     5.5. הנחות ייחודיות על פריטים ספציפיים ועדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים והגעת קולקציות חדשות. הטבות אלו ייקבעו על ידי Havaianas מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

     5.6 .הרשת אינה מתחייבת לתת את אותן ההטבות / ההנחות לכלל חברי המועדון.

6. החברות במועדון והזכות לקבלת ההטבות תיכנס לתוקף אך ורק ממועד ההצטרפות למועדון .שום חבר מועדון לא יהיה זכאי ליהנות מהנחות לגבי מוצרי Havaianas שנרכשו לפני מועד הצטרפותו למועדון.

7.  באחריות החבר לעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיו האישיים על מנת לאפשר ל   Havaianas להמשיך ולעדכנו לגבי מבצעים ולהעניק לו הטבות ייחודיות .המועדון לא אחראי לאי קבלת הטבה ,הודעה או על דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.

8. דמי החבר לא יוחזרו בשום מקרה ,לרבות במקרה בו פקעה החברות מסיבה כלשהי .Havaianas רשאית לעדכן מעת לעת את דמי החבר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלא הודעה מוקדמת.

9. במקרה של ביטול החברות מכל סיבה שהיא ,חבר המועדון יוכל לנצל את יתרת הנקודות העומדת לרשותו עד חצי שנה ממועד ביטול החברות .לאחר מועד זה יפוג תוקפם של הנקודות לאלתר.

10. כל אדם המוסר לHavaianas טופס הצטרפות נותן בזאת את הסכמתו להיכלל ברשימת התפוצה של Havaianas ולקבל מHavaianas- ו/או ממי מטעמה מידע ,עדכונים וחומר שיווקי שיישלחו אליו מעת לעת בכל דרך שהיא ,ובכלל זה באמצעות הטלפון הנייד וכתובת הדואר האלקטרוני . הסכמה זו תישאר בתוקפה גם לאחר פקיעת החברו במועדון מסיבה כלשהי .אדם אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה יודיע על כך בכתב להנהלת הרשת ברחוב דותן 2, יבנה.

11. Havaianas שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובכלל זה לשנות ו/או לבטל את ההטבות. כל שינוי בתקנון יחייב את כל חברי המועדון ,לרבות חברים שהצטרפו לפני שינוי התקנון.

12. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.

13.  כל חבר רשאי לשלוח מייל אל שרות הלקוחות של Havaianas במייל [email protected] ‘לשם קבלת הבהרות וכל מידע אחר.

14.  דיפרנט נעליים בע”מ הינה חברת היבואן הרשמי של Havaianas ,ושומרת על הזכות להעביר נתונים ממאגר המידע שתצבור במועדון Havaianas,על-מנת לעשות שימוש שיווקי בנתונים אלו.

15. החברה רשאית לצרף מותגים נוספים למועדון הלקוחות של Havaianas. ולשלוח מידע פרסומי אודותיהם.