1. אתר האינטרנט של ” Havaianas ” מוכר מוצרים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים ( להלן : ” האתר “), ומופעל ע ” י דיפרנט נעליים בע ” מ מספר ח . פ . 513211565 ( להלן : החברה “). בכל מקום בתקנון בו נכתב ” החברה ” הכוונה גם ל ” אתר ” ולהפך , וכן למי מטעמם .
 2. התקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד , ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ו / או רבים .
 3. התקנון זה מהווה את הבסיס להשתמש באתר והוא היחיד המסמך את היחסים המשפטיים בין החברה למטרת האתר .
 4. מכירת מוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו / או למכירה חוזרת ( קניית מוצרים מהאתר ליד מכירתם הצד שלישי ).
 5. החברה ו / או מי מטעמה לא יתגלה כי הם לא יכולים להירשם או לא לנקוד בכל מקום ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד , שיגרם הטלת באתר ו / או הצד שלי , כתוצאה ממושג או לרכוש באמצעות האתר , לא על פי תקנון זה , לרבות המפסד של המועדון ו / או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא .
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי , וזאת ללא צורך במתן התראה ו / או הודעה קודמת .
 7. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים , לרבות באמצעות פרסומת , תמונות או מידע . יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שא gratis נשלטים ו / או קשורים לחברה . למען הסר ספק , החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל . החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי כתובת כל קישור מהאתר ו / או להוסיף קישורים נוספים .
 8. מבלי גרוע מכללות האמור מבלי גרוע מכל סעד או הליך אחר , מובהר כי החברה תהא רשאית לתפקיד ממשתמש אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט של החברה , ביצע או ניסה לבצע את הפעולה כמה לי בניגוד לכל דין ו / או להגיש תקנון זה ו / או שיש בה כדי לפגוע בדרך אחרת בחברה ו / או במוניטין שלה . רישומים אלקטרוניים של האתר , לרבות קליטת הפרטים איך שהוזנו על ידי מוכנים , יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות פונקולות אשר בוצעו על ידי לקוחות באתר .
 9. החברה שואפת לוודא שהמידע המוצג באתר זה יהיה מלא ומדויק, עם זאת עלולים להופיע אי דיוקים ו/או טעויות בתום לב. החברה לא תישא באחריות למידע זה.
 10. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו / או כל הנובע אחר ייעשו הראשון לחוקי מדינת ישראל , ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד . במקרה של סתירה בין המדריך הראשי למחלק את התוכנית זה תגברנה הוראות הראש החל .
 11.  המידות המצוינות באתר הינם מידות ברזילאיות, נא לשים לב זו מידה אחת תחת המידה האירופאית .

בכל שאלה ו / או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו אפשר לפנות ישירות לשירותים של החברה ( באמצעות הפרטיות של התקשורת הספרנון זה להלן ). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי .

 1. “משתמש“/”לקוח” באתר הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצע רכישה בחנות, מבקר, גולש ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת.  
 2. כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
 3. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג‘.
 1. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
 2. המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושה האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
 3. המשתמש באתר מצהיר כי הינו מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 2. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 3. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש“ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 4. החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: “המחירים“). עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.
 5. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.
 6. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
 1. ככלל לא ינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים בסייל. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. תשומת לב כי ניתן לממש קופונים רק ברכישה באתר.
 2. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוחה יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.
 3. אחריות החברה על המוצרים הינה ל-14 ימי עסקים בלבד ובצירוף קבלה/ אסמכתת רכישה!

הרשמה לאתר, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

 1. בטרם רכישה באתר הנך נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמין ואמצעי התשלום (להלן: “טופס ההזמנה“). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח המזמין בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 2. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 3. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע“י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע“י חברת האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן הוא יוחזר אל דף התשלום ויתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד, האתר לא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.
 4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המזמין לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: “הודעת אימות“). למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח ו/או בשליחת הודעת האימות בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי ו/או לחייב את החברה בהספקת המוצר. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: “מסמך פרטי העסקה“).
 5. במקרה והודעת אימות ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.
 6. לבחירת הלקוח אם לבצע הזמנה באתר לאחר הרשמה לאתר או ללא הרשמה לאתר.
 7. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. לקוח אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא“ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח.
 9. האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתו לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד‘ אינה מהווה “מסר פרסומי“. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.