תקנון האתר

כללי

 1. אתר האינטרנט של Havaianas מוכר מוצרים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים ( להלן : ” האתר “), ומופעל ע י דיפרנט נעליים בע מ מספר ח . פ . 513211565 ( להלן : החברה “). בכל מקום בתקנון בו נכתב החברה הכוונה גם ל אתר ולהפך , וכן למי מטעמם .
 2. התקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד , ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ו / או רבים .
 3. התקנון זה מהווה את הבסיס להשתמש באתר והוא היחיד המסמך את היחסים המשפטיים בין החברה למטרת האתר .
 4. מכירת מוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו / או למכירה חוזרת ( קניית מוצרים מהאתר ליד מכירתם הצד שלישי ).
 5. החברה ו / או מי מטעמה לא יתגלה כי הם לא יכולים להירשם או לא לנקוד בכל מקום ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד , שיגרם הטלת באתר ו / או הצד שלי , כתוצאה ממושג או לרכוש באמצעות האתר , לא על פי תקנון זה , לרבות המפסד של המועדון ו / או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא .
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי , וזאת ללא צורך במתן התראה ו / או הודעה קודמת .
 7. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים , לרבות באמצעות פרסומת , תמונות או מידע . יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שא gratis נשלטים ו / או קשורים לחברה . למען הסר ספק , החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל . החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי כתובת כל קישור מהאתר ו / או להוסיף קישורים נוספים .
 8. מבלי גרוע מכללות האמור מבלי גרוע מכל סעד או הליך אחר , מובהר כי החברה תהא רשאית לתפקיד ממשתמש אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט של החברה , ביצע או ניסה לבצע את הפעולה כמה לי בניגוד לכל דין ו / או להגיש תקנון זה ו / או שיש בה כדי לפגוע בדרך אחרת בחברה ו / או במוניטין שלה . רישומים אלקטרוניים של האתר , לרבות קליטת הפרטים איך שהוזנו על ידי מוכנים , יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות פונקולות אשר בוצעו על ידי לקוחות באתר .
 9. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הזה הוא המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי הדיוקים ו / או שגיאות בתום לב . החברה לא תישא באחריות משהוי לעניין מידע זה .
 10. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו / או כל הנובע אחר ייעשו הראשון לחוקי מדינת ישראל , ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד . במקרה של סתירה בין המדריך הראשי למחלק את התוכנית זה תגברנה הוראות הראש החל .
 11.  המידות המצוינות באתר הינם מידות ברזילאיות, נא לשים לב זו מידה אחת תחת המידה האירופאית .

בכל שאלה ו / או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו אפשר לפנות ישירות לשירותים של החברה ( באמצעות הפרטיות של התקשורת הספרנון זה להלן ). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי .

תפריט

עגלת הקניות שלי

Close
Viewed

צפיות אחרונות

Close

Quickview

Close

Categories